Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzkový poriadok školskej jedálne

2. 9. 2008

Prevádzkový poriadok

 

Základná škola Raková č. 950
Právna forma - Právny subjekt
IČO : 170668
Adresa : Raková
Telefón : 0908601741, 4341560

Prevádzkový poriadok školskej jedálne

Vypracovala : Štefánia Gašperáková
Schválil: Mgr. Jozef Haviar – riaditeľ školy
Prerokované dňa : 20.8.2009
Účinnosť od : 1.9.2009

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE :

1. Správanie pri stravovaní v školskej jedálni je vizitkou kultúrnosti každého stravníka, jeho výchovy v rodine a škole.

II. ÚVODNÉ USTANOVENIE :

1. Prevádzkový poriadok školskej jedálne je súčasťou organizačného poriadku Základnej školy v Rakovej.

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1.Prevádzkový poriadok školskej jedálne je súbor pravidiel s prevádzkou miestnosti školskej jedálne, ktorá je určená pre stravovanie žiakov, zamestnancov našej školy , zamestnancov a žiakov Cirkevnej základnej školy Jána Palárika a ostatných stravníkov
2. Školská jedáleň je v prevádzke v pracovných dňoch od 11.30hod do 13.30hod.
3. Dozor v školskej jedálni zabezpečujú pedagogickí pracovníci školy. Rozvrh dozorov je prístupný v školskej jedálni.
4. Dozorujúci pedagogickí pracovníci vydávajú pokyny k zabezpečeniu poriadku, kultúrnych, hygienických a stravovacích návykov žiakov.

Dozorujúci pedagogickí pracovníci:
- sledujú spôsob vydávania stravy, plynulosť výdaja jedál, v prípade nezrovnalostí upozorňujú vedúcu jedálne
- regulujú osvetlenie a vetranie v jedálni
- posledný dozor po skončení prevádzky zatvára okná , vypína osvetlenie a dbá o dodržanie poriadku

Vedúca školskej jedálne:
- sleduje dodržiavanie hygienických zásad vydávajúcim personálom
- zamedzuje vstupu rodičov a ostatných stravníkov do jedálne . Výdaj jedál do obedárov v prvý deň choroby, ak sa nestihli odhlásiť, prebieha pred zahájením prevádzkovej doby priamo z kuchyne cez okienko
- sleduje dodržiavanie jedálneho lístka a v prípade zmien, ich vyznačí na jedálničku
- sleduje čistotu jedálneho servisu
- sleduje reakcie stravníkov na množstvo a kvalitu jedál (teplota, chuť, vzhľad, množstvo korenia a soli)

5. Bežné upratovanie stolov počas prevádzky zabezpečujú pracovníčky školskej jedálne. Znečistenú podlahu upratuje upratovačka, ktorá má službu.
6. Upratovanie podlahy po skončení prevádzky zabezpečuje škola, stoly umývajú pracovníčky školskej jedálne.

7. Vedúca ŠJ vydáva pokyny pre rodičov a žiakov – o spôsobe prihlasovania a odhlasovania stravy, k výdaju stravy a o spôsobe platenia.

8. Stravníkom je vydávaný kompletný obed, ktorý pozostáva z polievky, hlavného jedla a nápoja.

9. Pracovníci v školskej jedálni separujú všetky odpady.

IV. ORGANIZAČNÉ OPATRENIA

1. Tento prevádzkový poriadok je vždy aktualizovaný k 1.9. v nasledujúcom roku.
2. Výdaj stravy je od 11.30 h. - 13.30. h.
3. Odhlasovanie obedov je do 8.00 h v daný deň na tel. čísle 434 15 60

Cena stravného lístka od 1.9.2009

I. stupeň 0,  €
II. stupeň 0,  €
Zamestnanci: 0,63€

Mgr. Jozef Haviar
riaditeľ školy
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

dozor v školskej jedálni

(martina, 6. 3. 2009 6:50)

chcela by som sa opýtať, u nás vykonávajú dozor v jedálni učitelia po pracovnej dobe, otázka- majú mať nejakú nadčasovú hodinu alebo ako to riešite vy?