Choď na obsah Choď na menu
 


Plán triedneho učiteľa

2. 9. 2008

Plán práce triedneho učiteľa

v triede    v školskom roku 2009/2010.

 

 

Tento plán je vypracovaný v súlade s týmito dokumentmi:

 

  1. Školský vzdelávací program Úspech pre každého - 2009/2010
  2. Školský poriadok a POP 2009/2010
  3. Vnútorný poriadok školy
  4. Práva dieťaťa
  5. Ústava SR
  6. Školský zákon
  7. Lisabonská stratégia

 

Základná požiadavka a zároveň ideálna je výchova a vzdelanie pre dobrých, čestných, morálnych, charakterných, múdrych, vzdelaných tvorivých, aktívnych, samostatných, pracovitých, iniciatívnych, šťastných, vyrovnaných a zdravých žiakov. Triedny učiteľ spolu so žiakmi sa svojou činnosťou tomuto ideálu má čo najviac priblížiť. Na to využívame triednické hodiny, spoločné akcie s triedou, vyučovacie hodiny, osobné pohovory, rozhovory, besedy. Pravidelné vyhodnocovanie správania a prospechu je jednou zo základných priorít práce každého triedneho učiteľa.

 

Plán na september:

-         zlepšenie hygienických a bezpečnostných podmienok v triede

-        skvalitnenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie podmienok pri edukačnom procese

-         zlepšovanie medziľudských vzťahov

-    poistenie žiakov

-    školenie v oblasti BOZP


 

Plán na október:

-         rozvoj komunikačných kompetencií žiakov

-         rozvoj schopností riešiť problémy, protidrogová prevencia

-         rozprávať sa medzi sebou

-         žiadosť, prosba, vysvetlenie

-    príčiny školskej neúspešnosti

 

Plán na november:

-         zamedzovanie šikanovaniu

-         beseda o nepoužívaní mobilných telefónov v škole

-         čo sme tento rok vypestovali

-         podiel na zvyšovaní kultúrnosti školského prostredia

-    priebežné hodnotenie výsledkov za prvý štvrťrok

 

Plán na december:

-         zdravá výživa, životný štýl, monitorovanie školského stravovania

-         beseda o logu školy

-         nový obsah na nástennej tabuli

-        výzdoba vianočného stromčeka, organizácia výmeny darčekov medzi spolužiakmi

-         Vianočný turnaj v stolnom tenise

 

 

Plán na január:

            -    ako sme trávili Vianoce

-         tvorba osobných webových stránok žiakov

-         beseda o prvých skúsenostiach s alkoholom

-         vyhodnotenie práce v prvom polroku školského roka

 

Plán na február:

-         zvýšenie starostlivosti o žiakov vyžadujúcich osobitný prístup

-         pomáhame si? - beseda

-         spoločné učenie sa na princípoch rovnoprávnosti u – ž

-         ako si zlepšiť prospech – doučovanie, učíme sa spolu

 

Plán na marec:

-         kniha ako základ nových vedomostí, jej postavenie v živote žiakov

-         vydanie triedneho časopisu

-         akcia čítanie nonstop

-         beseda o prečítanej knihe

-    Deň učiteľov

 

Plán na apríl:

-         vypracovanie environmentálneho projektu

-         zapojenie sa do zberu

-         poriadanie výstavy

-    ako je v ŠKD?

-         besedy o knihách a kultúrnych akciách na ktorých sme sa zúčastnili

 

Plán na máj:

-         príprava školského výletu – organizácia, financie, program, bezpečnosť

-         tolerantnosť a humánnosť pri pomoci žiakom s poruchami učenia

-         máme sa aspoň trochu radi?

-         Mám kamaráta v triede

-    účelové cvičenia

 

Plán na jún:

-        zvýšenie dodržiavania bezpečnostných opatrení najmä na spoločných školských   akciách

-         utužovanie priateľských vzťahov medzi členmi triedy

-         zvyšovanie telesnej a duševnej kondície

-         tešíme sa na leto – plány na dovolenku a prázdniny – kde ich strávime?

-    príprava prázdninovej činnosti

 

Poznámky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rakovej 21. august 2009                           

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

plan triedneho ucitela

(zuzana kratka, 9. 9. 2009 15:02)

dakujem za vzor